Algemene garantievoorwaarden Dickson constant zonwering doek
DOEKEN DICKSON® CONSTANT ORCHESTRA, ORCHESTRA MAX, SYMPHONY, OPERA CONVENTIONELE GARANTIE VAN 10 JAAR VANAF 01/01/2013
Dickson Constant waarborgt de duurzaamheid en kleurvastheid (minimaal 4/5 kleurweerstand onder invloed van uv- straling en weersomstandigheden, volgens de norm NF EN ISO 105 B04) van de zonweringdoeken ORCHESTRA, ORCHESTRA MAX, SYMPHONY en OPERA. De waarborgperiode gaat in op de aankoopdatum en loopt 10 jaar.

DE WAARBORG VALT ONDER DE HIER GENOEMDE VOORWAARDEN:

 • Gedurende 8 jaar vervangt Dickson Constant gratis het deel van de stof dat erkende gebreken vertoont, of indien gewenst betaalt het de gefactureerde waarde terug met uitzondering van alle kosten en alle andere schadeloosstelling om welke reden ook.
 • In geval van gerechtvaardigde klachten in het 9e jaar bestaat de waarborg in 30% korting op de aankoop van nieuw doek en in het 10e jaar 15% korting op het tarief dat geldt op de dag van de klacht.
 • Elke klacht moet binnen tien dagen na vaststelling van het gebrek gericht worden aan de distributeur bij wie het product gekocht werd. Dat moet gebeuren met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bij die brief moet ook de aankoopfactuur zitten. De Distributeur zal dan de goede ontvangst van Uw klacht bevestigen, en deze doorgeven aan Dickson Constant.
 • Het doek moet beschikbaar zijn voor de experts van Dickson Constant of van zijn verzekeringsmaatschappij.
 • Vervanging of terugbetaling van doek met onvolkomenheden verlengt niet de duur van deze waarborgperiode.

Deze conventionele garantie dekt uitsluitend onbederfelijkheid en kleurvastheid van regelmatig onderhouden doeken, bij normaal gebruik.
DIENOVEREENKOMSTIG ZIJN NIET GEDEKT:

 • De niet door Dickson geleverde prestaties: confectie van het doek of andere.
 • De andere onderdelen van de zonwering buiten het doek dat Dickson Constant produceerde: lambrekijns, armaturen of andere.
 • Onvolmaaktheden zoals vlekken, vouwen, plooien, te wijten aan handeling tijdens de confectie van het doek of tijdens de installatie ervan.
 • Onvolkomenheden door veroudering en normaal gebruik van het doek.
 • Gevolgen van de manier van installeren, van milieuomstandigheden of van gebruik dat niet overeenstemt met de normale voorwaarden, normale vaktechnieken of normen van Dickson Constant of met de normale bestemming van het doek.
 • De herstelling van schade of gebreken aan het doek na ongeval of onzorgvuldigheid buiten de verantwoordelijkheid van Dickson Constant of door overmacht.

IS MET NAME UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN ELKE SCHADE DIE TE WIJTEN IS AAN:

 • Gebrek aan onderhoud of gebruik van ongeschikte producten of instrumenten: er mag geen sprake zijn van gebruik van detergenten, chemische producten of oplosmiddelen of van schrapers of andere werktuigen die het oppervlak van het doek kunnen beschadigen.
 • Bliksem- of weersomstandigheden of een ongewoon milieu.
 • Atmosferische of fytosanitaire vervuiling.
 • Bezoedeling door dieren.
 • Gebreken in de montage, fouten in de behandeling door de gebruiker, opspuiten van verschillende producten, ophangen van voorwerpen aan het doek, val van voorwerpen, schokken, verkeersongevallen, vandalisme, brandvlekken van sigaretten of brand.