Zonwering verloting actie

Geachte klant, Bij aankoop van minimaal duizend euro bij deze zonwering dealer, maakt u kans op een van de volgende fantastische prijzen: * Eén van de 2 stuks elektrische fietsen (Sponsor: van der Horst’s Bikeshop) * Eén van de 70 dinerbonnen van 100,00 Euro * Eén van de 70 Tablets Deze actie loopt tot eind november.Begin december zullen 2 elektrische fietsen worden verloot.Er zullen aan het eind van het tweede kwartaal 70 dinerbonnen verloot worden en aan het eind van het derde kwartaal 70 tablets. Meer informatie hierover vindt u in de algemene actievoorwaarden op www.zonwering.nl/acties.Winnaars krijgen persoonlijk bericht. Bij acceptatie van uw prijs, gaat u akkoord met publicatie hiervan op één van onze sites eventueel met toevoeging van een foto van de uitreiking van uw prijs. Elke gewonnen prijs met een waarde hoger dan 454,00 Euro is onderhevig aan kansspelbelasting tenzij de waarde lager is dan de inleg.Deze kansspelbelasting komt voor rekening van de organisator. U kunt zich aanmelden voor deze actie door invulling van de velden op www.zonwering.nl/acties of door een terugkoppeling te geven aan de dealer waar de aankoop heeft plaatsgevonden. Aanmeldingen na de trekking in december van het voorgaande jaar, doen mee met alle verlotingen in het opvolgende jaar. Bij aanmelding voor deze actie worden de volgende gegevens van u verlangd: * NAW – gegevens * Naam Zonwering.nl dealer * Factuurnummer aankoop * E-mailadres Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via e-mail met daarin uw lotnummer. Hieronder vindt u een lijst met spelregels die gelden voor deelname, meer informatie vindt u in de algemene actievoorwaarden op www.zonwering.nl/acties

Spelregels

1) Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname. 2) Zonwering.nl dealers zijn uitgesloten van deelname. 3) De organisator van www.zonwering.nl behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken of de tegenwaarde uit te betalen. 4) Zonwering.nl betaalt de eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de prijzen, alle prijzen worden netto uitgekeerd. 5) Wordt geen uitsluiting voor marketingdoeleinden ontvangen dan gaat u akkoord met de aanbiedingen van zownweringacties, tot maximaal drie keer per jaar op het aangereikte e-mailadres. 6) Eventuele klachten of vragen over de trekking en/ of afwerking van het geen hieruit voortvloeit, dienen binnen 4 weken na datum van berichtgeving van de prijswinnaar bij de organisator te worden ingediend.